[ เยี่ยมชมเว็บ PDA ] [ เยี่ยมชมเว็บ SET ]
 

ติดต่อสอบถาม และส่งผลงานได้ที่

รางวัลมีชัย วีระไวทยะ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
6 สุขุมวิท 12 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-4611-28 ต่อ 303, 305, 415
โทรสาร. 0-2229-4632

Website : www.pda.or.th     E-mail : mvaward@gmail.com

*** ส่งผลงานภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ***